Vannstand for Krokenelv Nr:75.23.0

Siste måling, tid=03.07.2020 17:00, verdi= 0.950


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 21.01.2020 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Krokenelv        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 15.0           UTM-øst  : 414319
Kartblad (N50-serien) : 1417-I          UTM-nord : 6802492
                         Lengdegrad: 7.39822
                         Breddegrad: 61.34702
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 45.9km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 1.0           Kommune  : Luster
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1995 til og med 2016 : middelflom =1.65 m femårsflom =1.78 m tiårsflom =1.86 m femtiårsflom =2.00 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/7-2020 19:35