Vannstand for Jølstervatn Nr:84.1.0

Siste måling, tid=04.08.2020 16:00, verdi=207.280


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Jølstervatn       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 207.0          UTM-øst  : 346333
Kartblad (N50-serien) : 1217-I          UTM-nord : 6821160
                         Lengdegrad: 6.11328
                         Breddegrad: 61.49350
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 385km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 11            Kommune  : Sunnfjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1984 - 2013


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 4/8-2020 16:32