Vannstand for Brulandsfoss ndf. Nr:84.21.0

Siste måling, tid=03.12.2021 16:05, verdi= 1.184


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 20.10.2021 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Brulandsfoss ndf.    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 19.0           UTM-øst  : 334746
Kartblad (N50-serien) : 1217-I          UTM-nord : 6815341
                         Lengdegrad: 5.90117
                         Breddegrad: 61.43656
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 573km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 9.4           Kommune  : Sunnfjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =2.29 m femårsflom =2.50 m tiårsflom =2.64 m femtiårsflom =2.89 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/12-2021 16:26