Vannstand for Åvatn (Ommedalsvatnet) Nr:86.10.0

Siste måling, tid=01.12.2021 21:00, verdi= 1.306


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 28.10.2020 00:00 Defekt sensor
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Åvatn (Ommedalsvatnet)  UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 27.0           UTM-øst  : 337308
Kartblad (N50-serien) : 1218-II         UTM-nord : 6846773
                         Lengdegrad: 5.92130
                         Breddegrad: 61.71941
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 162km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 5.6           Kommune  : Gloppen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1975 til og med 2017 : middelflom =3.24 m femårsflom =3.44 m tiårsflom =3.58 m femtiårsflom =3.86 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 21:38