Vannstand for Skjerdalselv Nr:86.12.0

Siste måling, tid=01.12.2021 22:00, verdi= 0.854


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 02.06.2021 00:00 Ingen respons fra logger
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skjerdalselv       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 293.0          UTM-øst  : 338566
Kartblad (N50-serien) : 1218-I          UTM-nord : 6857449
                         Lengdegrad: 5.93555
                         Breddegrad: 61.81564
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 23.7km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 3.8           Kommune  : Gloppen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1983 til og med 2017 : middelflom =2.44 m femårsflom =2.70 m tiårsflom =2.81 m femtiårsflom =3.01 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 22:39