Vannstand for Breelva v/Ålfotbreen Nr:86.23.0

Siste måling, tid=18.07.2019 03:00, verdi= 0.822


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Breelva v/Ålfotbreen   UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 720.0          UTM-øst  : 323895
Kartblad (N50-serien) : 1218-IV         UTM-nord : 6854481
                         Lengdegrad: 5.66048
                         Breddegrad: 61.78255
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 8.26km²         Fylke   : Sogn og Fjordane
Sjøprosent      : 0.3           Kommune  : Bremanger
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1984 til og med 2016 : middelflom =1.78 m femårsflom =1.86 m tiårsflom =1.93 m femtiårsflom =2.07 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 18/7-2019 04:15