Vannstand for Nordre Oldevatn Nr:88.30.0

Siste måling, tid=20.09.2019 18:00, verdi= 2.363


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 12.11.2018 00:00 Sensorbytte datamottak
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Nordre Oldevatn     UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 33.0           UTM-øst  : 385519
Kartblad (N50-serien) : 1318-I          UTM-nord : 6853592
                         Lengdegrad: 6.82837
                         Breddegrad: 61.79802
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 203km²          Fylke   : Sogn og Fjordane
Sjøprosent      : 4.0           Kommune  : Stryn
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1903 til og med 2017 : middelflom =3.52 m femårsflom =3.71 m tiårsflom =3.83 m femtiårsflom =4.02 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 20/9-2019 19:43