Vannstand for Dalsbøvatn Nr:91.2.0

Siste måling, tid=20.09.2019 17:00, verdi= 0.704


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Dalsbøvatn        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 47.0           UTM-øst  : 300365
Kartblad (N50-serien) : 1019-II         UTM-nord : 6898184
                         Lengdegrad: 5.16649
                         Breddegrad: 62.16243
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 25.7km²         Fylke   : Sogn og Fjordane
Sjøprosent      : 10            Kommune  : Selje
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1935 til og med 2017 : middelflom =1.39 m femårsflom =1.54 m tiårsflom =1.69 m femtiårsflom =2.04 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 20/9-2019 18:28