Vannstand for Hildreelv Nr:102.1.0

Siste måling, tid=01.12.2021 21:00, verdi= 1.250


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hildreelv        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 37.0           UTM-øst  : 363680
Kartblad (N50-serien) : 1220-III         UTM-nord : 6943849
                         Lengdegrad: 6.34442
                         Breddegrad: 62.60018
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 14.3km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 6.2           Kommune  : Ålesund
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 2006 til og med 2017 : middelflom =2.06 m femårsflom =2.15 m tiårsflom =2.21 m femtiårsflom =2.29 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 21:29