Vannstand for Rauma v/Stuguflåten Nr:103.3.0

Siste måling, tid=01.12.2021 21:00, verdi= 1.180


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Rauma v/Stuguflåten   UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 515.0          UTM-øst  : 456046
Kartblad (N50-serien) : 1319-I          UTM-nord : 6905282
                         Lengdegrad: 8.15311
                         Breddegrad: 62.27660
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 377km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 3.2           Kommune  : Lesja
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1998 til og med 2016 : middelflom =3.04 m femårsflom =3.28 m tiårsflom =3.39 m femtiårsflom =3.54 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 21:34