Vannstand for Driva v/Risefoss Nr:109.9.0

Siste måling, tid=01.12.2021 22:00, verdi= 0.857


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Driva v/Risefoss     UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 550.0          UTM-øst  : 530519
Kartblad (N50-serien) : 1520-III         UTM-nord : 6931291
                         Lengdegrad: 9.59264
                         Breddegrad: 62.51138
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 746km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 1.9           Kommune  : Oppdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1936 til og med 2016 : middelflom =2.58 m femårsflom =2.80 m tiårsflom =2.99 m femtiårsflom =3.41 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 22:27