Vannstand for Nauståa Nr:111.10.0

Siste måling, tid=27.11.2021 10:00, verdi= 1.630


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Nauståa         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 220.0          UTM-øst  : 494545
Kartblad (N50-serien) : 1420-I          UTM-nord : 6961372
                         Lengdegrad: 8.89310
                         Breddegrad: 62.78260
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 24.8km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 2.9           Kommune  : Surnadal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 2008 til og med 2017 : middelflom =2.39 m femårsflom =2.43 m tiårsflom =2.49 m femtiårsflom =2.66 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/11-2021 10:39