Vannstand for Gisnås Nr:121.29.0

Siste måling, tid=27.11.2021 14:00, verdi= 0.916


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Gisnås          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 580.0          UTM-øst  : 546815
Kartblad (N50-serien) : 1520-II         UTM-nord : 6953016
                         Lengdegrad: 9.91503
                         Breddegrad: 62.70466
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 94.6km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 0.6           Kommune  : Rennebu
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1985 til og med 2016 : middelflom =1.56 m femårsflom =1.66 m tiårsflom =1.74 m femtiårsflom =1.89 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/11-2021 14:30