Vannstand for Gaulfoss Nr:122.9.0

Siste måling, tid=01.12.2021 22:00, verdi= 1.627


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Gaulfoss         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 45.0           UTM-øst  : 562019
Kartblad (N50-serien) : 1621-III         UTM-nord : 6998269
                         Lengdegrad: 10.22902
                         Breddegrad: 63.10848
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 3090km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 2.1           Kommune  : Melhus
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =10.47 m femårsflom =11.94 m tiårsflom =12.82 m femtiårsflom =15.13 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 22:29