Vannstand for Hugdal bru Nr:122.17.0

Siste måling, tid=22.12.2014 22:00, verdi= 0.810


Plott fra siste uke finnes her. Plottet kan lastes ned som postscriptfil her
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hugdal bru        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 135.0          UTM-øst  : 563145
Kartblad (N50-serien) : 1620-IV         UTM-nord : 6985540
                         Lengdegrad: 62.99407
                         Breddegrad: 10.24643
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 546km²          Fylke   : Sør-Trøndelag
Sjøprosent      : 1.0           Kommune  : Midtre Gauldal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1973 til og med 2012 : middelflom =2.64 m femårsflom =2.84 m tiårsflom =3.00 m femtiårsflom =3.29 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/12-2014 22:30