Vannstand for Hugdal bru Nr:122.17.0

Siste måling, tid=01.12.2021 21:00, verdi= 1.286


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hugdal bru        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 135.0          UTM-øst  : 563145
Kartblad (N50-serien) : 1620-IV         UTM-nord : 6985540
                         Lengdegrad: 10.24644
                         Breddegrad: 62.99406
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 546km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 0.9           Kommune  : Midtre Gauldal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =2.56 m femårsflom =2.77 m tiårsflom =2.89 m femtiårsflom =3.19 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 21:30