Vannstand for Dillfoss Nr:127.13.0

Siste måling, tid=01.12.2021 22:00, verdi= 1.115


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Dillfoss         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 25.0           UTM-øst  : 636352
Kartblad (N50-serien) : 1722-I          UTM-nord : 7073691
                         Lengdegrad: 11.76507
                         Breddegrad: 63.76420
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 480km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 2.7           Kommune  : Verdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =2.71 m femårsflom =2.85 m tiårsflom =2.96 m femtiårsflom =3.19 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 22:26