Vannstand for Sunnan (Snåsavatn) Nr:128.14.0

Siste måling, tid=30.11.2021 03:00, verdi= 1.754


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sunnan (Snåsavatn)    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 20.0           UTM-øst  : 628219
Kartblad (N50-serien) : 1723-III         UTM-nord : 7108811
                         Lengdegrad: 11.62970
                         Breddegrad: 64.08211
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1430km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 12            Kommune  : Steinkjer
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 03:38