Vannstand for Store Grønsjø Nr:131.2.0

Siste måling, tid=13.07.2020 00:00, verdi= 0.082


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Store Grønsjø      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 224.0          UTM-øst  : 581408
Kartblad (N50-serien) : 1622-IV         UTM-nord : 7072011
                         Lengdegrad: 10.65073
                         Breddegrad: 63.76617
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 40.7km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 10            Kommune  : Indre Fosen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1979 til og med 2017 : middelflom =1.62 m femårsflom =1.89 m tiårsflom =2.12 m femtiårsflom =2.63 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 14/7-2020 07:56