Vannstand for Bjørnstad Nr:139.15.0

Siste måling, tid=03.12.2021 16:00, verdi= 0.896


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Bjørnstad        UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 230.0          UTM-øst  : 417933
Kartblad (N50-serien) : 1925-III         UTM-nord : 7211568
                         Lengdegrad: 13.25836
                         Breddegrad: 65.01779
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1040km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 9.7           Kommune  : Namsskogan
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1950 til og med 2017 : middelflom =2.27 m femårsflom =2.52 m tiårsflom =2.69 m femtiårsflom =3.00 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/12-2021 17:55