Vannstand for Moen Nr:139.20.0

Siste måling, tid=01.12.2021 22:00, verdi= 0.755


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 08.09.2021 00:00 Feil på strøm/tomt batteri
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Moen           UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 200.0          UTM-øst  : 409177
Kartblad (N50-serien) : 1824-I          UTM-nord : 7201547
                         Lengdegrad: 13.07912
                         Breddegrad: 64.92564
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 64.1km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 1.3           Kommune  : Namsskogan
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1974 til og med 2017 : middelflom =1.95 m femårsflom =2.07 m tiårsflom =2.12 m femtiårsflom =2.18 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 22:36