Vannstand for Skjellbreivatn Nr:139.25.0

Siste måling, tid=27.11.2021 15:00, verdi= 0.448


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skjellbreivatn      UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 354.0          UTM-øst  : 423580
Kartblad (N50-serien) : 1923-IV         UTM-nord : 7152409
                         Lengdegrad: 13.40966
                         Breddegrad: 64.48851
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 546km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 12            Kommune  : Lierne
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1980 til og med 2017 : middelflom =1.46 m femårsflom =1.66 m tiårsflom =1.74 m femtiårsflom =1.85 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/11-2021 15:37