Vannstand for Salsvatn Nr:140.2.0

Siste måling, tid=03.12.2021 17:00, verdi= 1.188


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Salsvatn         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 9.0           UTM-øst  : 616990
Kartblad (N50-serien) : 1724-III         UTM-nord : 7177886
                         Lengdegrad: 11.45436
                         Breddegrad: 64.70538
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 432km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 14            Kommune  : Namsos
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1917 til og med 2017 : middelflom =2.05 m femårsflom =2.23 m tiårsflom =2.40 m femtiårsflom =2.75 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/12-2021 17:34