Vannstand for Møllehusfoss Nr:149.1.0

Siste måling, tid=27.04.2017 11:00, verdi= 0.553


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Møllehusfoss       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : UKJENT          UTM-øst  : 676260
Kartblad (N50-serien) : 1826-II         UTM-nord : 7280912
                         Lengdegrad: 12.82590
                         Breddegrad: 65.60201
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 95.2km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 6.5           Kommune  : Vevelstad
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2013
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1990 til og med 2012 : middelflom =2.62 m femårsflom =2.86 m tiårsflom =3.02 m femtiårsflom =3.29 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/4-2017 12:17