Vannstand for Fustvatn Nr:152.4.0

Siste måling, tid=15.12.2018 11:00, verdi= 0.878


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Fustvatn         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 37.0           UTM-øst  : 422910
Kartblad (N50-serien) : 1926-IV         UTM-nord : 7310387
                         Lengdegrad: 13.30759
                         Breddegrad: 65.90524
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 526km²          Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 5.9           Kommune  : Vefsn
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/12-2018 11:19