Vannstand for Storvatn Nr:153.1.0

Siste måling, tid=04.08.2020 15:00, verdi= 1.096


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Storvatn         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 51.0           UTM-øst  : 686037
Kartblad (N50-serien) : 1827-II         UTM-nord : 7336436
                         Lengdegrad: 13.11638
                         Breddegrad: 66.09342
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 48.0km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 13            Kommune  : Leirfjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1917 til og med 2017 : middelflom =1.70 m femårsflom =1.83 m tiårsflom =1.95 m femtiårsflom =2.20 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 4/8-2020 16:41