Vannstand for Engabreelv Nr:159.12.0

Siste måling, tid=27.11.2021 06:00, verdi= 1.439


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Engabreelv        UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 16.0           UTM-øst  : 445005
Kartblad (N50-serien) : 1928-II         UTM-nord : 7397524
                         Lengdegrad: 13.75442
                         Breddegrad: 66.69137
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 40.4km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 0            Kommune  : Meløy
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1992 til og med 2017 : middelflom =3.09 m femårsflom =3.28 m tiårsflom =3.52 m femtiårsflom =4.11 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/11-2021 06:29