Vannstand for Navnløsvatn Nr:160.14.0

Siste måling, tid=15.12.2018 12:00, verdi= 0.000


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Navnløsvatn       UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 534.0          UTM-øst  : 462725
Kartblad (N50-serien) : 1928-I          UTM-nord : 7407050
                         Lengdegrad: 14.15276
                         Breddegrad: 66.77947
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 4.13km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 21            Kommune  : Meløy
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/12-2018 12:25