Vannstand for Jordbrufjell Nr:163.6.0

Siste måling, tid=27.11.2021 12:00, verdi= 0.714


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Jordbrufjell       UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 435.0          UTM-øst  : 506407
Kartblad (N50-serien) : 2028-I          UTM-nord : 7424209
                         Lengdegrad: 15.14655
                         Breddegrad: 66.93560
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 70.1km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 4.7           Kommune  : Saltdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1946 til og med 2017 : middelflom =1.72 m femårsflom =1.84 m tiårsflom =1.94 m femtiårsflom =2.11 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/11-2021 12:33