Vannstand for Kjemåvatn Nr:163.7.0

Siste måling, tid=04.08.2020 15:00, verdi= 1.055


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 25.03.2020 00:00 Feil måleverdi
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kjemåvatn        UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 625.0          UTM-øst  : 517992
Kartblad (N50-serien) : 2128-IV         UTM-nord : 7405707
                         Lengdegrad: 15.40877
                         Breddegrad: 66.76917
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 36.4km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 7.5           Kommune  : Saltdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1970 til og med 2016 : middelflom =1.49 m femårsflom =1.58 m tiårsflom =1.63 m femtiårsflom =1.70 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 4/8-2020 16:34