Vannstand for Leirpoldvatn Nr:172.7.0

Siste måling, tid=14.07.2020 17:00, verdi= 0.524


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Leirpoldvatn       UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 26.0           UTM-øst  : 558993
Kartblad (N50-serien) : 1331-IV         UTM-nord : 7575120
                         Lengdegrad: 16.42874
                         Breddegrad: 68.28318
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 18.7km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 4.5           Kommune  : Narvik
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1971 til og med 2017 : middelflom =1.84 m femårsflom =2.10 m tiårsflom =2.28 m femtiårsflom =2.59 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 14/7-2020 18:35