Vannstand for Sneisvatn Nr:177.4.0

Siste måling, tid=27.11.2021 14:00, verdi= 0.560


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sneisvatn        UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 18.0           UTM-øst  : 528971
Kartblad (N50-serien) : 1231-I          UTM-nord : 7588456
                         Lengdegrad: 15.70544
                         Breddegrad: 68.40743
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 29.3km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 10            Kommune  : Lødingen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1917 til og med 2017 : middelflom =1.74 m femårsflom =1.88 m tiårsflom =1.96 m femtiårsflom =2.10 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/11-2021 14:42