Vannstand for Holm bru Nr:206.2.0

Siste måling, tid=23.09.2019 06:00, verdi= 0.713


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Holm bru         UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 27.0           UTM-øst  : 495314
Kartblad (N50-serien) : 1633-I          UTM-nord : 7707653
                         Lengdegrad: 20.88023
                         Breddegrad: 69.47787
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 345km²          Fylke   : Troms
Sjøprosent      : 8.6           Kommune  : Gáivuotna Kåfjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1970 til og med 2016 : middelflom =1.32 m femårsflom =1.41 m tiårsflom =1.48 m femtiårsflom =1.64 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 23/9-2019 07:35