Vannstand for Neiden Nr:244.2.0

Siste måling, tid=07.12.2021 10:00, verdi= 1.064


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Neiden          UTM-sone : 35
Stasjonens h.o.h   : 25.0           UTM-øst  : 589858
Kartblad (N50-serien) : 2334-II         UTM-nord : 7734206
                         Lengdegrad: 29.32131
                         Breddegrad: 69.70071
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 2950km²         Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 13            Kommune  : Sør-Varanger
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =1.91 m femårsflom =2.17 m tiårsflom =2.34 m femtiårsflom =2.62 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 10:36