Vannstand for Karpelva Nr:247.3.0

Siste måling, tid=20.09.2019 19:00, verdi= 0.736


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Karpelva         UTM-sone : 36
Stasjonens h.o.h   : 18.0           UTM-øst  : 398550
Kartblad (N50-serien) : 2434-II         UTM-nord : 7730120
                         Lengdegrad: 30.38412
                         Breddegrad: 69.65991
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 129km²          Fylke   : Finnmark
Sjøprosent      : 5.0           Kommune  : Sør-Varanger
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1928 til og med 2017 : middelflom =1.77 m femårsflom =1.91 m tiårsflom =2.00 m femtiårsflom =2.16 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 20/9-2019 20:37