Vannstand for Landbru Nr:307.7.0

Siste måling, tid=01.12.2021 22:00, verdi= 0.413


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Landbru         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 470.0          UTM-øst  : 448685
Kartblad (N50-serien) : 1924-I          UTM-nord : 7196271
                         Lengdegrad: 13.91636
                         Breddegrad: 64.88673
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 61.4km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 11            Kommune  : Røyrvik
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1944 til og med 2017 : middelflom =1.82 m femårsflom =2.01 m tiårsflom =2.12 m femtiårsflom =2.32 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 22:35