Vannføring for Blaker Nr:2.17.0

Siste måling, tid=23.01.2021 04:00, verdi=684.411


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Blaker          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 110.0          UTM-øst  : 628218
Kartblad (N50-serien) : 1915-II         UTM-nord : 6654091
                         Lengdegrad: 11.29932
                         Breddegrad: 60.00405
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 38600km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 4.1           Kommune  : Lillestrøm
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1970 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom =2180 m³/s femårsflom =2640 m³/s tiårsflom =3030 m³/s femtiårsflom =3720 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 23/1-2021 05:40