Vannføring for Unsetåa Nr:2.265.0

Siste måling, tid=07.12.2021 11:00, verdi= 15.126


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Unsetåa         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 340.0          UTM-øst  : 609308
Kartblad (N50-serien) : 1918-IV         UTM-nord : 6869931
                         Lengdegrad: 11.08351
                         Breddegrad: 61.94611
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 620km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 1.0           Kommune  : Rendalen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 129 m³/s femårsflom = 168 m³/s tiårsflom = 194 m³/s femtiårsflom = 269 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 11:17