Vannføring for Kringlerdal Nr:2.280.0

Siste måling, tid=22.09.2018 02:00, verdi= 8.616


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kringlerdal       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 180.0          UTM-øst  : 610218
Kartblad (N50-serien) : 1915-III         UTM-nord : 6679391
                         Lengdegrad: 10.99044
                         Breddegrad: 60.23631
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 266km²          Fylke   : Akershus
Sjøprosent      : 5.3           Kommune  : Nannestad
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1967 til og med 2017 : middelflom =53.7 m³/s femårsflom =65.1 m³/s tiårsflom =75.7 m³/s femtiårsflom =102.4 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/9-2018 04:45