Vannføring for Sælatunga Nr:2.284.0

Siste måling, tid=17.11.2018 19:00, verdi= 5.379


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sælatunga        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 520.0          UTM-øst  : 503219
Kartblad (N50-serien) : 1618-I          UTM-nord : 6861291
                         Lengdegrad: 9.06123
                         Breddegrad: 61.88428
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 458km²          Fylke   : Oppland
Sjøprosent      : 1.5           Kommune  : Vågå
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1967 til og med 2016 : middelflom = 143 m³/s femårsflom = 173 m³/s tiårsflom = 205 m³/s femtiårsflom = 293 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/11-2018 19:57