Sted : Funnefoss kraftverk
Målt : Vannføring i [m³/s]


TIDSPUNKT Vannføring 12.02.2021 04:00 201.2000 12.02.2021 05:00 201.2000 12.02.2021 06:00 204.7000 12.02.2021 07:00 204.0000 12.02.2021 08:00 205.1000 12.02.2021 09:00 205.1000 12.02.2021 10:00 201.4000 12.02.2021 11:00 198.6000 12.02.2021 12:00 206.0000 12.02.2021 13:00 199.1000 12.02.2021 14:00 197.1000 12.02.2021 15:00 199.8000 12.02.2021 16:00 199.9000 12.02.2021 17:00 205.6000 12.02.2021 18:00 207.9000 12.02.2021 19:00 209.9000 12.02.2021 20:00 201.5000 12.02.2021 21:00 194.7000 12.02.2021 22:00 200.6000 12.02.2021 23:00 205.1000 13.02.2021 00:00 205.4000 13.02.2021 01:00 207.5000 13.02.2021 02:00 208.4000 13.02.2021 03:00 204.6000 13.02.2021 04:00 200.2000 13.02.2021 05:00 197.3000 13.02.2021 06:00 201.0000 13.02.2021 07:00 205.5000 13.02.2021 08:00 207.5000 13.02.2021 09:00 201.6000 13.02.2021 10:00 203.1000 13.02.2021 11:00 201.9000 13.02.2021 12:00 199.9000 13.02.2021 13:00 197.2000 13.02.2021 14:00 195.4000 13.02.2021 15:00 203.0000 13.02.2021 16:00 206.2000 13.02.2021 17:00 207.8000 13.02.2021 18:00 202.3000 13.02.2021 19:00 205.6000 13.02.2021 20:00 205.1000 13.02.2021 21:00 204.0000 13.02.2021 22:00 201.0000 13.02.2021 23:00 200.9000 14.02.2021 00:00 199.1000 14.02.2021 01:00 199.2000 14.02.2021 02:00 201.9000 14.02.2021 03:00 206.8000 14.02.2021 04:00 207.0000 14.02.2021 05:00 207.0000 14.02.2021 06:00 204.6000 14.02.2021 07:00 202.9000 14.02.2021 08:00 200.1000 14.02.2021 09:00 201.0000 14.02.2021 10:00 201.2000 14.02.2021 11:00 201.2000 14.02.2021 12:00 199.9000 14.02.2021 13:00 197.3000 14.02.2021 14:00 194.6000 14.02.2021 15:00 201.7000 14.02.2021 16:00 201.2000 14.02.2021 17:00 202.4000 14.02.2021 18:00 201.9000 14.02.2021 19:00 201.2000 14.02.2021 20:00 201.2000 14.02.2021 21:00 200.0000 14.02.2021 22:00 200.0000 14.02.2021 23:00 200.9000 15.02.2021 00:00 198.6000 15.02.2021 01:00 201.4000 15.02.2021 02:00 200.9000 15.02.2021 03:00 205.1000 15.02.2021 04:00 203.7000 15.02.2021 05:00 208.8000 15.02.2021 06:00 201.9000 15.02.2021 07:00 197.8000 15.02.2021 08:00 200.7000 15.02.2021 09:00 203.2000 15.02.2021 10:00 195.4000 15.02.2021 11:00 198.0000 15.02.2021 12:00 203.2000 15.02.2021 13:00 200.6000 15.02.2021 14:00 200.8000 15.02.2021 15:00 201.2000 15.02.2021 16:00 201.2000 15.02.2021 17:00 198.1000 15.02.2021 18:00 194.8000 15.02.2021 19:00 192.9000 15.02.2021 20:00 187.5000 15.02.2021 21:00 197.3000 15.02.2021 22:00 198.5000 15.02.2021 23:00 201.2000 16.02.2021 00:00 193.7000 16.02.2021 01:00 195.4000 16.02.2021 02:00 191.9000 16.02.2021 03:00 195.2000 16.02.2021 04:00 191.3000 16.02.2021 05:00 191.2000 16.02.2021 06:00 199.0000 16.02.2021 07:00 192.8000 16.02.2021 08:00 191.5000 16.02.2021 09:00 195.3000 16.02.2021 10:00 192.3000 16.02.2021 11:00 190.7000 16.02.2021 12:00 188.9000 16.02.2021 13:00 190.2000 16.02.2021 14:00 192.3000 16.02.2021 15:00 189.5000 16.02.2021 16:00 189.5000 16.02.2021 17:00 184.4000 16.02.2021 18:00 183.0000 16.02.2021 19:00 188.3000 16.02.2021 20:00 186.8000 16.02.2021 21:00 187.8000 16.02.2021 22:00 192.9000 16.02.2021 23:00 192.3000 17.02.2021 00:00 195.5000 17.02.2021 01:00 197.3000 17.02.2021 02:00 190.7000 17.02.2021 03:00 188.9000 17.02.2021 04:00 187.5000 17.02.2021 05:00 185.9000 17.02.2021 06:00 188.3000 17.02.2021 07:00 187.1000 17.02.2021 08:00 189.3000 17.02.2021 09:00 189.5000 17.02.2021 10:00 189.5000 17.02.2021 11:00 190.3000 17.02.2021 12:00 193.4000 17.02.2021 13:00 195.3000 17.02.2021 14:00 191.3000 17.02.2021 15:00 191.4000 17.02.2021 16:00 194.6000 17.02.2021 17:00 196.6000 17.02.2021 18:00 194.2000 17.02.2021 19:00 193.9000 17.02.2021 20:00 190.2000 17.02.2021 21:00 191.3000 17.02.2021 22:00 196.7000 17.02.2021 23:00 197.2000 18.02.2021 00:00 195.4000 18.02.2021 01:00 201.0000 18.02.2021 02:00 195.6000 18.02.2021 03:00 191.9000 18.02.2021 04:00 192.3000 18.02.2021 05:00 193.8000 18.02.2021 06:00 188.4000 18.02.2021 07:00 194.1000 18.02.2021 08:00 196.0000 18.02.2021 09:00 195.3000 18.02.2021 10:00 192.8000 18.02.2021 11:00 202.1000 18.02.2021 12:00 196.8000 18.02.2021 13:00 192.4000 18.02.2021 14:00 194.1000 18.02.2021 15:00 193.5000 18.02.2021 16:00 193.5000 18.02.2021 17:00 200.0000 18.02.2021 18:00 202.8000 18.02.2021 19:00 197.8000 18.02.2021 20:00 199.3000 18.02.2021 21:00 199.8000 18.02.2021 22:00 199.4000 18.02.2021 23:00 201.0000 19.02.2021 00:00 200.5000 19.02.2021 01:00 199.1000 19.02.2021 02:00 197.1000 19.02.2021 03:00 197.3000 19.02.2021 04:00 198.2000 19.02.2021 05:00 195.3000 19.02.2021 06:00 195.5000 19.02.2021 07:00 198.4000 19.02.2021 08:00 198.6000 19.02.2021 09:00 196.1000 19.02.2021 10:00 197.3000 19.02.2021 11:00 196.7000 19.02.2021 12:00 195.2000 19.02.2021 13:00 195.3000 19.02.2021 14:00 195.3000 19.02.2021 15:00 195.3000 19.02.2021 16:00 193.2000 19.02.2021 17:00 198.2000 19.02.2021 18:00 201.2000 19.02.2021 19:00 198.4000 19.02.2021 20:00 192.2000 19.02.2021 21:00 190.8000 19.02.2021 22:00 194.7000 19.02.2021 23:00 192.5000 20.02.2021 00:00 193.1000 20.02.2021 01:00 198.5000 20.02.2021 02:00 194.2000 20.02.2021 03:00 193.2000 20.02.2021 04:00 192.8000 20.02.2021 05:00 192.2000 20.02.2021 06:00 197.3000 20.02.2021 07:00 195.6000 20.02.2021 08:00 190.3000 20.02.2021 09:00 189.3000 20.02.2021 10:00 187.8000 20.02.2021 11:00 193.0000 20.02.2021 12:00 188.9000 20.02.2021 13:00 189.7000 20.02.2021 14:00 190.5000 20.02.2021 15:00 195.2000 20.02.2021 16:00 191.9000 20.02.2021 17:00 193.0000 20.02.2021 18:00 199.4000 20.02.2021 19:00 191.8000 20.02.2021 20:00 190.9000 20.02.2021 21:00 185.2000 20.02.2021 22:00 192.0000 20.02.2021 23:00 193.1000 21.02.2021 00:00 188.9000 21.02.2021 01:00 191.4000 21.02.2021 02:00 189.9000 21.02.2021 03:00 191.8000 21.02.2021 04:00 194.4000 21.02.2021 05:00 194.0000 21.02.2021 06:00 198.6000 21.02.2021 07:00 192.2000 21.02.2021 08:00 192.6000 21.02.2021 09:00 195.5000 21.02.2021 10:00 189.9000 21.02.2021 11:00 190.2000 21.02.2021 12:00 193.4000 21.02.2021 13:00 188.7000 21.02.2021 14:00 186.3000 21.02.2021 15:00 190.4000 21.02.2021 16:00 193.0000 21.02.2021 17:00 190.7000 21.02.2021 18:00 192.0000 21.02.2021 19:00 189.9000 21.02.2021 20:00 189.3000 21.02.2021 21:00 189.9000 21.02.2021 22:00 191.4000 21.02.2021 23:00 191.4000 22.02.2021 00:00 189.8000 22.02.2021 01:00 189.3000 22.02.2021 02:00 190.6000 22.02.2021 03:00 193.1000 22.02.2021 04:00 190.0000 22.02.2021 05:00 186.1000 22.02.2021 06:00 191.6000 22.02.2021 07:00 186.8000 22.02.2021 08:00 182.9000 22.02.2021 09:00 182.8000 22.02.2021 10:00 185.2000 22.02.2021 11:00 186.1000 22.02.2021 12:00 184.5000 22.02.2021 13:00 184.3000 22.02.2021 14:00 185.0000 22.02.2021 15:00 185.5000 22.02.2021 16:00 185.5000 22.02.2021 17:00 185.5000 22.02.2021 18:00 185.2000 22.02.2021 19:00 183.6000 22.02.2021 20:00 183.6000 22.02.2021 21:00 184.7000 22.02.2021 22:00 189.1000 22.02.2021 23:00 190.3000 23.02.2021 00:00 194.2000 23.02.2021 01:00 186.1000 23.02.2021 02:00 180.7000 23.02.2021 03:00 184.1000 23.02.2021 04:00 186.5000 23.02.2021 05:00 187.2000 23.02.2021 06:00 180.3000 23.02.2021 07:00 189.2000 23.02.2021 08:00 189.1000 23.02.2021 09:00 188.5000 23.02.2021 10:00 185.6000 23.02.2021 11:00 185.5000 23.02.2021 12:00 185.5000 23.02.2021 13:00 185.1000 23.02.2021 14:00 184.9000 23.02.2021 15:00 192.8000 23.02.2021 16:00 191.6000 23.02.2021 17:00 190.8000 23.02.2021 18:00 195.0000 23.02.2021 19:00 193.0000 23.02.2021 20:00 195.9000 23.02.2021 21:00 201.2000 23.02.2021 22:00 201.3000 23.02.2021 23:00 198.2000 24.02.2021 00:00 194.1000 24.02.2021 01:00 201.0000 24.02.2021 02:00 201.4000 24.02.2021 03:00 200.0000 24.02.2021 04:00 203.1000 24.02.2021 05:00 203.7000 24.02.2021 06:00 200.2000 24.02.2021 07:00 205.4000 24.02.2021 08:00 203.1000 24.02.2021 09:00 206.6000 24.02.2021 10:00 208.3000 24.02.2021 11:00 205.2000 24.02.2021 12:00 206.4000 24.02.2021 13:00 209.6000 24.02.2021 14:00 215.0000 24.02.2021 15:00 214.8000 24.02.2021 16:00 214.8000 24.02.2021 17:00 214.3000 24.02.2021 18:00 212.9000 24.02.2021 19:00 217.6000 24.02.2021 20:00 220.7000 24.02.2021 21:00 223.2000 24.02.2021 22:00 226.2000 24.02.2021 23:00 222.7000 25.02.2021 00:00 228.3000 25.02.2021 01:00 223.1000 25.02.2021 02:00 221.4000 25.02.2021 03:00 223.0000 25.02.2021 04:00 223.7000 25.02.2021 05:00 222.1000 25.02.2021 06:00 227.2000 25.02.2021 07:00 230.3000 25.02.2021 08:00 228.4000 25.02.2021 09:00 233.9000 25.02.2021 10:00 230.7000 25.02.2021 11:00 227.1000 25.02.2021 12:00 229.0000 25.02.2021 13:00 223.0000 25.02.2021 14:00 229.3000 25.02.2021 15:00 234.5000 25.02.2021 16:00 234.4000 25.02.2021 17:00 233.7000 25.02.2021 18:00 233.9000 25.02.2021 19:00 235.9000 25.02.2021 20:00 230.6000 25.02.2021 21:00 236.5000 25.02.2021 22:00 239.2000 25.02.2021 23:00 242.0000 26.02.2021 00:00 243.0000 26.02.2021 01:00 238.7000 26.02.2021 02:00 237.5000 26.02.2021 03:00 237.5000


Opp til stasjonsoversikten for sanntids-vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 26/2-2021 03:49