Vannføring for Espedalsvatn Nr:2.415.0

Siste måling, tid=08.12.2021 07:00, verdi= 0.433


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Espedalsvatn       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 720.0          UTM-øst  : 526369
Kartblad (N50-serien) : 1717-IV         UTM-nord : 6811641
                         Lengdegrad: 9.49436
                         Breddegrad: 61.43769
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 94.4km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 7.9           Kommune  : Sør-Fron
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1976 til og med 2016 : middelflom =18.9 m³/s femårsflom =22.5 m³/s tiårsflom =30.0 m³/s femtiårsflom =57.5 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 8/12-2021 08:22