Vannføring for Nordre Osa Nr:2.451.0

Siste måling, tid=07.12.2021 08:00, verdi= 18.106


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Nordre Osa        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 450.0          UTM-øst  : 646418
Kartblad (N50-serien) : 2017-IV         UTM-nord : 6811841
                         Lengdegrad: 11.74337
                         Breddegrad: 61.41275
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 448km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 1.1           Kommune  : Åmot
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1989 til og med 2016 : middelflom =96.1 m³/s femårsflom =122.6 m³/s tiårsflom =145.8 m³/s femtiårsflom =192.2 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 09:52