Vannføring for Faukstad Nr:2.595.0

Siste måling, tid=04.04.2020 20:00, verdi= 13.668


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Faukstad         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 353.3          UTM-øst  : 522481
Kartblad (N50-serien) : 1718-III         UTM-nord : 6841904
                         Lengdegrad: 9.42517
                         Breddegrad: 61.70961
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1480km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 4.3           Kommune  : Sel
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 248 m³/s femårsflom = 317 m³/s tiårsflom = 373 m³/s femtiårsflom = 496 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 5/4-2020 05:44