Vannføring for Frya bru Nr:2.1151.0

Siste måling, tid=06.12.2021 09:00, verdi= 31.538


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Frya bru         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 647.0          UTM-øst  : 550407
Kartblad (N50-serien) : -1000000-IV         UTM-nord : 6841476
                         Lengdegrad: 9.95315
                         Breddegrad: 61.70311
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 182km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 4.0           Kommune  : Sør-Fron
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2014 - 2019
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 2014 til og med 2019 : middelflom =38.3 m³/s femårsflom =51.2 m³/s tiårsflom =57.1 m³/s femtiårsflom =65.9 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 6/12-2021 09:43