Vannføring for Skjerdal (Tyrifjorden) Nr:12.65.0

Siste måling, tid=07.12.2021 08:00, verdi=167.285


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skjerdal (Tyrifjorden)  UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 63.0           UTM-øst  : 561918
Kartblad (N50-serien) : 1815-III         UTM-nord : 6660992
                         Lengdegrad: 10.11285
                         Breddegrad: 60.08135
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 9920km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 7.8           Kommune  : Ringerike
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s.


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 09:54