Vannføring for Garhammerfoss Nr:12.114.0

Siste måling, tid=07.12.2021 08:00, verdi= 2.323


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Garhammerfoss      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 130.0          UTM-øst  : 556718
Kartblad (N50-serien) : 1815-III         UTM-nord : 6674892
                         Lengdegrad: 10.02328
                         Breddegrad: 60.20689
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 492km²          Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 3.5           Kommune  : Ringerike
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2007 - 2017
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1937 til og med 2016 : middelflom = 114 m³/s femårsflom = 145 m³/s tiårsflom = 170 m³/s femtiårsflom = 223 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 08:23