Vannføring for Grunke Nr:12.197.0

Siste måling, tid=22.09.2018 03:00, verdi= 14.473


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Grunke          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 869.0          UTM-øst  : 483919
Kartblad (N50-serien) : 1616-IV         UTM-nord : 6757292
                         Lengdegrad: 8.70314
                         Breddegrad: 60.95034
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 185km²          Fylke   : Oppland
Sjøprosent      : 1.6           Kommune  : Vestre Slidre
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1978 til og med 2017 : middelflom =85.8 m³/s femårsflom =111.0 m³/s tiårsflom =133.9 m³/s femtiårsflom =188.4 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/9-2018 05:49