Vannføring for Urula Nr:12.209.0

Siste måling, tid=15.12.2017 17:00, verdi= 5.508


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Urula          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 220.0          UTM-øst  : 548018
Kartblad (N50-serien) : 1716-II         UTM-nord : 6713892
                         Lengdegrad: 9.87569
                         Breddegrad: 60.55814
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 554km²          Fylke   : Buskerud
Sjøprosent      : 4.7           Kommune  : Ringerike
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1985 til og med 2015 : middelflom = 163 m³/s femårsflom = 226 m³/s tiårsflom = 276 m³/s femtiårsflom = 391 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/12-2017 22:19