Vannføring for Storeskar Nr:12.215.0

Siste måling, tid=25.02.2018 13:00, verdi= 0.414


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 07.11.2017 00:00 Ustabil kommunikasjon
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Storeskar        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 902.0          UTM-øst  : 463792
Kartblad (N50-serien) : 1516-I          UTM-nord : 6750911
                         Lengdegrad: 8.33281
                         Breddegrad: 60.89172
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 120km²          Fylke   : Buskerud
Sjøprosent      : 3.3           Kommune  : Hemsedal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1988 til og med 2015 : middelflom =46.4 m³/s femårsflom =57.8 m³/s tiårsflom =67.0 m³/s femtiårsflom =88.1 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/2-2018 23:48